MinTorpBlogg

MinTorpBlogg

Vad händer på Torpet under året? Jo, allt från trädgårdspyssel, växthuset & våra hundar.
VÄLKOMMEN ! Jag blir så glad över en liten hälsning från Dig!
Men jag vill även att du ger dig tillkänna med ditt namn.

Torpets historia

Hur vi fick veta om personerna på Torpet.

Anders & Pernillas son Johan bodde här under många år,
hur många vet vi inte ännu.
Men en vän till Johan i närliggande by (vännen har inget nam ännu. han lever dock ännu)
Vännen hade blivit lovad saker från Torpet när Johan inte fanns längre.
Då Johan blev sjuk & sedan dog, var det så oturligt att även vännen blev sjuk.
Då han kom till Torpet hade släktingar redan tömt det mesta förutom några säckar
med papper från både Johans & föräldrarnas tid här.
(Vilken tur att vännen tog hand om en liten bit historia)


Anders & Pernilla framför Torpet

Dessa säckar tog vännen hand om. Sorterade ut &  gav en liten del till
en man som skriver böcker om socknen & dess tillhörande byar.
5 böcker är utgivna & fler är på gång.
Så nu är ett projekt att besöka denna vän, som säkert
har mer att berätta om Johan.Johan då han gjorde militärtjänst.

- - - - - - -


Daterat 25 november 1876

Då har No 12 Anders Lundqvist från Kongliga Wendes Artelleri-
Regementets Pensionsinrättning, där han var artellerist i 10:e batteriet.
Då han inte längre var kvar där fick han en pension på
Aderton 18 kronor Riksmynt.

Pensionen utbetalas af Direktionen öfver Pensions Inrättningen för
hvarje sistgånget halft år i Januari och Juli månad samt utgår
så länge pensionären lefver.
Pensionen får ej beläggas med qvarstad eller anvisas till skulds
betalande, ej heller får Pensionsbrefvet pantsättas.

Men Anders blev så gammal (hur gammal vet vi ej)
att han den 1 juni 1905 fick ansöka om förlängt
understöd hos Konungen.- - - - - - -

Företagsamheten på Torpet, anno 1929

Vad jag fått fram så har Johan redan detta år börjat idka sin
företagsamhet. Kanske redan tidigare. Av papper har han fått
beställing på avelsägg i maj 1929.Johan hade en logga på sitt hönseri


Så förtagsamheten finns nog i väggarna.
Hade vi visst detta skulle kanske Solhem använts i mitt förtagsnamn.

Det var noga redan då att äggen var stämplade med var dom kom ifrån.

Den översta stämpeln är vilken förening man hörde till-
(Detta har jag fått mej berättat av en dam som fyller 86 år)
Skötseln av äggen var väldigt noga, man torkade &
putsade äggen med ättika.

Johan bokförde väldigt noga.
Han levererade under den ljusa årstiden mellan 90-226 ägg/vecka.
Under den mörkare årstiden levererades ca 40 ägg/vecka.

Han fick även beställning på 1 dygns gamla kycklingar,
som kostade 50 öre/st

Johan hade nog inte trott att någon skulle intressera sej för hans
arbete såhär 80 år senare.

- - - - - - -